Over Frits

Schouder aan schouder, bevlogen, enthousiast, passie, menselijke betrokkenheid, een geestelijk vader, verbinder, een netwerker. Dit maar zijn enkele woorden die Frits Rouvoet omschrijven. Frits handelt vanuit het Christelijk geloof, daar ligt de kern van zijn passie, zijn doen en laten en handelen. Christenen brengen goed nieuws en moeten dat ook doen naar mensen die misschien niet meteen in een structuur of hokje passen. Christenen kunnen het verschil maken in persoonlijke levens. Dit kunnen zij doen door schouder aan schouder te staan naast elkaar.

Oprichten organisaties
Onder de bezielende leiding van Frits is in het verleden een aantal stichtingen opgericht die tot op de dag van vandaag goed draaien. Hij heeft dan ook veel ervaring met het leiden van stichtingen maar ook met het omgaan met de veranderingen die dat met zich meebrengt als een organisatie groeit.

Frits heeft bijvoorbeeld met Walter Willigenburg de stichting HIP opgericht. Dit is een stichting waar mensen kunnen aankloppen voor hulp bij allerlei zaken. Dit varieert van klusjes in huis tot aan het meegaan met een bezoek aan de dokter. In 1993 heeft Frits de stichting Albanië Centrum opgericht. Deze Stichting ging samen met twee andere stichtingen succesvol verder onder St. Hoop voor Albanië.

Jij bent uniek, is ook samen met Elisabeth van Seventer door Frits ontstaan. Kortom, een hoop ervaring met het op poten zetten van een organisatie. Frits bedenkt veel en vindt de geestelijke betrokkenheid bij zijn initiatieven heel erg belangrijk. Maar hij hoeft niet altijd betrokken te blijven als het eenmaal loopt. En voor de praktische uitvoering zijn veel mensen nodig, ook dat hoeft hij niet alleen te doen.

Als een echte netwerker en verbinder weet Frits mensen enthousiast te maken en herkent hij hun talenten. Talenten die in zijn stichting(en) kunnen worden ingezet en daar van onschatbare waarde zijn. En wanneer iedereen doet waar hij of zij goed in is, waakt Frits als een geestelijk vader over het geestelijke klimaat. Op dit moment leidt Frits de organisaties Blood-n-Fire (BnF) en Brightfame. Via BnF helpt Frits prostituees bij hun dagelijkse beslommeringen en via Bright Fame helpt hij hen verder in hun leven en aan werk als ze willen uitstappen.


Blood-n-Fire – aanleiding en feiten
Blood-n-Fire is enige jaren geleden opgericht. Het is een stichting die hulp biedt aan prostituees op de Wallen. Frits zag een stuk nood om zich heen. Een nood waar kerken, de overheid en andere organisaties niet direct iets in konden betekenen omdat het een groep betreft die je soms verliest tussen de mazen van de wet en de bestaande hulpverlening. De groep klopt wel aan voor hulp, ze komen vervolgens dan ook binnen via de voordeur, maar gaan weer weg via de achterdeur omdat de juiste hulp er niet blijkt te zijn.
Bij BnF zijn ze met twee mensen begonnen, Frits en zijn echtgenote Jacqueline. Inmiddels zetten zich ongeveer 50 mensen in voor BnF en beschikt de organisatie over een uitgebreid netwerk variërend van mensen in het zakenleven tot aan de overheid.


Op dit moment wordt er contact onderhouden met ongeveer 125 vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. Inmiddels zijn meer dan 45 vrouwen uit de prostitutie gestapt met hulp van BnF. Waar de ene vrouw veel hulp nodig heeft bij het daadwerkelijk uitstappen, heeft een andere vrouw bijvoorbeeld veel hulp nodig bij het komen tot het besluit om uit te stappen. Frits hoopt dat hij via BnF het verschil kan maken in het leven van de prostituees op de wallen en in hun hulpvraag kan voorzien. Hij biedt hulp aan die mensen waar geen pasklaar etiket op te plakken is en die daardoor nu tussen de mazen van de hulpverlening vallen. Daarin ligt voor Frits de uitdaging. Hij kijkt niet naar iemands omstandigheden, maar naar de persoon zelf.

In zijn enthousiasme en zijn grote flexibiliteit vliegt het wel eens alle kanten op bij Frits. Maar misschien is dat tegelijkertijd ook zijn grote kracht. Het maakt de mensen om hem heen enthousiast om mee te helpen en klaar te staan voor die groep die bij  verschillende andere hulpinstanties bot vangen. Soms wordt hem verweten dat Frits en zijn stichting niet professioneel genoeg zou zijn, maar ze komen er uiteindelijk wel. Ze komen er wel omdat ze zich met hart en ziel inzetten, ook als dat betekent dat ze om de regeltjes heen moeten manoeuvreren.

Frits hoopt dat BnF in de toekomst breder in de maatschappij aanwezig is en ook anderen motiveert om tot actie over te gaan. Dat kan binnen de stichting zijn, maar ook daarbuiten. Zolang hij en BnF mensen motiveren en er iets gebeurt, dat is het allerbelangrijkst. Een stichting moet niet alleen een doorverwijzer zijn, maar zelf de hulp bieden wanneer daarom wordt gevraagd. Vrienden zijn voor de mensen die om hulp vragen. En dan mag je bijvoorbeeld best je voorganger bellen om te zeggen dat je zondag niet naar de kerk gaat, maar dat je die dag met je buren optrekt omdat zij dat nodig hebben.

Bright Fame
Bright Fame is een organisatie van samenwerkende bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Het doel van deze stichting is het scheppen van kansen in de vorm van werk voor en het begeleiden van vrouwen die een nieuw leven willen beginnen. Onder het motto “schouder aan schouder”, wil Bright Fame een platform bieden voor professionele begeleiding en betrokken zijn bij een succesvolle re-integratie.

Maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen
Bright Fame kan niet functioneren zonder hulp van bedrijven en organisaties die werk bieden aan de vrouwen die een nieuw leven willen beginnen. Een bedrijf heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid en kan hier invulling aan geven door bijvoorbeeld samen te werken met Bright Fame (zie lijst van huidige deelnemers). Door maatschappelijk betrokken/verantwoord te ondernemen laat een organisatie zien dat ze geeft om wat er in de samenleving speelt. Dat ze een hulpvragende doelgroep een warm hart toedraagt die net dat extra zetje nodig heeft. Dit heeft een positief effect op zowel de organisatie als op de samenleving. Een win-win-situatie! Meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie om schouder aan schouder mee te helpen? Neem dan contact op met Frits Rouvoet. frits@fritsrouvoet.nl

Grootste uitdaging
De grootste uitdaging voor Frits op dit moment in het algemeen is de ongeïnteresseerdheid van sommige instanties, het ‘kastje/muurtje effect’ en de bureaucratie waar hij tegenaan loopt. Als je een instantie nodig hebt en je belt, dan lijkt het positief te verlopen. Maar aan het eind van de rit komt er dan toch een kink in de kabel (of de regeltjes?) waardoor je weer terug bent bij af. Enorm frustrerend! Het lijkt wel alsof iedereen zich achter regeltjes wil verschuilen en weinig mensen nog verantwoording nemen voor iets.
Wat Frits bij BnF wil bereiken is dat er maar één loket is, daar is iemand, die persoon gaat met jou in zee en gaat jou helpen. Frits wil niet alleen kritiek hebben op de overheid, maar hij is het duidelijk niet overal mee eens. BnF wil daarom blijven functioneren zonder subsidie van de overheid.