Reacties op social media brengen bij Frits verhaal van Zacheüs in gedachten: ‘’Hoe ben jij het stukje van de oplossing voor die persoon?’’

Het gebruik van social media heeft vele mooie kanten: het is een middel om met elkaar in contact te blijven, elkaar tot steun te zijn en het geeft mogelijkheden om te getuigen. Maar social media wordt ook steeds meer gebruikt om kritiek te uiten, en dat mag er zijn. Alleen is er een tendens ontstaan waarbij we al snel een mening hebben over een groep mensen, een oordeel over de ander. Dat is niet alleen zichtbaar op social media, dat is zichtbaar in de hele maatschappij. Dat is niet alleen iets van de huidige tijd, dat is van alle tijden. Zijn gedachten hierover brachten Frits bij het, misschien wel confronterende, verhaal van Zacheüs.

Vanity Wijnhamer


Een tijdje terug plaatste Frits Rouvoet een bericht op social media over een Zuid-Amerikaanse vrouw die jarenlang werkzaam is geweest in de prostitutie om haar dochter een beter leven te geven. Ze zag dit als enige uitweg. Inmiddels is haar dochter afgestudeerd en binnenkort wellicht zelfs in staat om door haar baan voor haar moeder te zorgen. In zijn bericht schreef Frits dat hij respect heeft voor de vrouw. Het riep reacties op van christenen, zoals: ‘dat kan toch niet, Frits. Hoe kun je respect hebben voor iemand die tegen Gods wil ingaat en achter een raam gaat staan om haar lichaam te verkopen?’

Wat zou Jezus doen?

In een eerder artikel kaartte hij het masker aan dat vrouwen in de Red Light District dragen, maar wat ook van toepassing is op andere groepen mensen in de samenleving. Alleen al die buren die hun muziek altijd veel te hard hebben staan of die zo vaak geïrriteerd reageren. Hoe zou Jezus zich naar hen opstellen?

Zacheüs: klein van stuk

Het verhaal van Zacheüs is veel meer dan dat leuke knutselwerkje voor kinderen. Frits neemt ons mee in het verhaal dat hem persoonlijk raakt. Het eerste wat hem opvalt is dat er in de bijbel vermeld staat dat Zacheüs klein van stuk was. Je kunt je afvragen waarom dat specifiek benoemd wordt. Het moest in ieder geval opvallend en kenmerkend aan hem geweest zijn en mogelijk een reden om als kind gepest te worden. ‘’Ik denk dat het wel eens een lilliputter geweest kon zijn’’, zegt Frits. ‘’Dit staat niet in de bijbel en er is geen theorie die dat bevestigt, maar het zou zomaar de reden kunnen zijn dat dit zo specifiek benoemd is. Ook dat hij als kind gepest werd staat niet in de bijbel, maar zo zijn kinderen. Zo zijn mensen, ook in die tijd denk ik.’’

Zacheüs: dief van zijn eigen volk

Zacheüs wijkt in ieder geval af van de rest en dat zal invloed op hem hebben gehad. Hij groeit op, kan goed leren en krijgt een leuke baan: belasting innen. ‘’Dat doet hij trouwens ook nog eens voor de vijand én hij krijgt een positie als hoofdtollenaar. Ook dit staat niet in de bijbel, maar het zou heel menselijk zijn als Zacheüs nu dacht ‘zo, en nu is het mijn beurt. Nu heb ik het voor het zeggen’. Hij wordt een dief van zijn eigen volk, waardoor hij niet goed bij de mensen ligt.’’

Zacheüs: gezien door Jezus

En dan breekt de dag aan dat Jezus in Jericho aankomt en de hele stad uitloopt om naar Hem te luisteren. Ook Zacheüs wilt dit meemaken, maar in de groep staan doet hij liever niet en achteraan staan heeft met zijn lengte geen zin. Dus hij klimt in een dicht bebladerde boom. En dit is waar het verhaal meer betekenis krijgt: ‘’Een volwassen man met een positie die in een boom klimt. Hij verstopt zich, omdat hij niet gezien wil worden. Zoals hij dat waarschijnlijk zijn hele leven al niet wilde. En men zag hem ook niet door dat masker dat hij droeg. Maar dan komt Jezus met die hele groep mensen. Ik zeg wel eens dat dat een beeld kan zijn van ‘de kerk’. Jezus ziet Zacheüs wél en heeft helemaal geen aandacht meer voor de groep mensen. Hij zegt zelfs tegen Zacheüs dat hij bij hem in huis wil zijn en met hem maaltijd wil houden. Dat was in die tijd niet normaal, dat deed je niet met ‘jan en alleman’.’’

De kerk’ vs. Jezus

Die hele groep, ‘de kerk’, was er niet over te spreken. Je zou je kunnen afvragen waarom Jezus niets zei tegen Zacheüs over zijn leefstijl. ‘’Hij had kunnen zeggen: ‘Dit kun je toch niet doen, Zacheüs? Je kunt toch niet stelen van je eigen volk? Je moet vergeven en vergeving vragen’. Maar in de bijbel staat niet dat Jezus er iets van zei. Dat Zacheüs klein van stuk was staat er wel. Dus als Jezus in deze context iets belangrijks had gezegd, had dat er zeker gestaan.’’

In de bijbel staat niet dat Jezus iets zei van de leefstijl van Zacheüs. Dat Zacheüs klein van stuk was staat er wel. Dus als Jezus in deze context iets belangrijks had gezegd, had dat er zeker gestaan.

Van een dief tot een vriend

Jezus haalde vlak voor de hele groep het masker van Zacheüs af en hij maakte hem van een dief tot een vriend. Dat wat op Zacheüs was, nam Jezus ook op zich. Dat is waar Jezus ook voor naar de aarde is gekomen. Door die ontmoeting met Jezus veranderde Zacheüs van binnenuit. ‘’Hij staat op en zegt: ‘als ik van mensen heb genomen, zal ik dat vier dubbel terugbetalen’. Daarnaast zou hij de helft van zijn vermogen ook nog eens verdelen onder de wezen en weduwen. Ik denk dat dit laat zien dat Zacheüs eigenlijk altijd vrijgevig is geweest. Dat hij mogelijk gepest is neem ik dan maar even aan, maar feit is dat er iets in zijn leven is gebeurd wat hem die dief van zijn eigen volk heeft gemaakt. Hij had ook gewoon de mensen kunnen terugbetalen en dan was het ook goed geweest. Jezus kwam achter het masker en de ware Zacheüs kwam tevoorschijn.’’

Boodschap voor ons

Wat zegt dit verhaal ons nu? Frits deelt zijn gedachten hierover: ‘’we hebben onze mening over prostituees, transgenders, homoseksuelen of onze vervelende buren, maar hebben we wel eens geprobeerd om achter dat masker van de ander te komen? In plaats van alleen met anderen over die personen te praten. Wat wij doen in de Red Light District is de stempel ‘prostituee’ van de persoon af halen. We maken hen tot onze vriend door relatie met hen aan te gaan en dan kom je soms tot de verrassende ontdekking dat er zoveel achter zit. Dat sommige mensen vanuit een situatie tot een beslissing gedreven worden, bijvoorbeeld omdat het systeem niet meewerkte voor hen. En dan rekenen wij als christenen hen ook nog eens af op die keuze in plaats van naast hen te gaan staan.’’

Hebben we wel eens geprobeerd om achter dat masker van de ander te komen?     In plaats van alleen met anderen over die personen te praten.

Uiteindelijk besloot Frits naar aanleiding van zijn bericht op social media zich niet uit te spreken in een tegenreactie. Het leidt alleen maar tot discussies en dat is niet wat hij op zijn pagina wil hebben. Wel hoopt hij langs deze weg mensen aan het denken te zetten.

In actie komen

Frits vertelt dat hij zelfs wel eens christenen achter het raam tegenkomt: ‘’Als je vindt dat iemand eruit moet komen omdat het niet mag van God, in hoeverre ben jij ook het stukje van de oplossing voor die persoon? Je kunt kijken naar wat er in de bijbel staat en wat wel of niet goed is, maar kom je dan ook in actie? De ander kan zich soms niet uit zichzelf veranderen. Ze hebben iemand nodig die naast ze staat.’’

Jezus als voorbeeld

‘’Ik denk dat we ons te veel vasthouden aan protocollen, regels en tradities die per definitie op zich niet slecht zijn, maar je kunt je er ook heel goed achter verschuilen. We zullen altijd te maken hebben met een spanningsveld op dat gebied, maar ik denk dat we soms ook moeten zeggen: ‘nee, als christen wil ik er zijn voor mijn naaste. Ik wil weten wat er speelt in zijn of haar leven en waarom we niet doordringen. Dat is misschien een lange weg, maar als we het leven van die ene kunnen veranderen, dan veranderen we de wereld. In ieder geval de wereld van die persoon. Daarin hebben we Jezus als voorbeeld. Jezus zag Zacheüs en wist dondersgoed wat hij had gedaan. Maar Jezus wist ook dat als Hij bij de ware Zacheüs kon komen, Hij hem niet eerst hoefde te confronteren. Dat zou ook tot afstand kunnen leiden. Nee, als Hij de ware Zacheüs zou bereiken, dan zou er iets gebeuren. En dat gebeurde: Zacheüs begon uit zichzelf zonden te belijden en de ware Zacheüs kwam tevoorschijn.”

Ik denk dat we ons te veel vasthouden aan protocollen, regels en tradities die per definitie op zich niet slecht zijn, maar je kunt je er ook heel goed achter verschuilen.

In Zacheüs vond een transformatie plaats door een ontmoeting met Jezus. Wie kun jij een ontmoeting met Jezus geven?

Voor meer informatie over Bright Fame: www.brightfame.nl

Bright Fame kan dit allemaal doen door de vele mensen die ons eenmalig of maandelijks ondersteunen. Word vriend van Bright Fame en ondersteun ons maandelijks in onze missie.                                                       


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *