Weg uit de prostitutie!

Lege straatjes en gesloten ramen.

Weg uit de prostitutie.

Op het moment dat ik dit schrijf is er één van de vrouwen bij ons binnen om een CV op te stellen en direct te solliciteren. Op mijn opmerking dat de redlight waarschijnlijk niet voor de zomer open zou gaan reageert ze heel duidelijk. Terug naar de redlight? Dat nooit meer. 
Op dit moment zijn wij druk bezig om voor
een groot aantal vrouwen CV’s te maken en ze een DISC-training te geven en te helpen bij het solliciteren.
(In de DISC-training leer je gedrags- en communicatiepatronen van
jezelf en anderen herkennen. Je leert optimaal gebruik te maken van je sterke kanten. Zo kun je prettiger samenwerken, zie je welke rollen
bij jou en anderen passen en kom je tot betere resultaten).
De uitkomst van de DISC is niet alleen
belangrijk voor henzelf maar ook voor op hun CV. Veel van de vrouwen geven aan
niet meer terug te willen keren in de prostitutie. Dus nu is het moment om ze bij te staan bij het zoeken naar werk en goedkopere woonruimte.
Ten eerste omdat eind mei zoals het
er nu uitziet de nooduitkeringen veranderen en de meeste vrouwen er niet meer voor in
aanmerking zullen komen. Ten tweede omdat als de redlight weer opengaat er een
groot aantal wel weer terug de prostitutie in zal moeten om in de noodzakelijke financiën te voorzien. Deze dames zullen zich dan in eerste instantie daarop focussen en geen tijd meer hebben om zich op een andere baan te richten. Dus dit is het moment om ze uit de prostitutie te doen komen.
Als Bright Fame zijn we daar vol op
ingesprongen.
Vanaf het moment dat de vrouwen binnenstapten om een nooduitkering aan te vragen zijn we hierover met ze in gesprek. Afgelopen week zijn we begonnen met het
opstellen van de CV’s en het geven van de DISC-trainingen en zelfs al met het solliciteren met meerdere vrouwen. Voor de trainingen waren de financiën al grotendeels rond
via fondsen maar nu zetten we ook vol in op het solliciteren.
Vrouwen helpen om achter het raam weg te
kunnen blijven.
Binnen ons team is iemand bezig vacatures te verzamelen en is ze in contact met bedrijven. Ze
heeft een database opgezet waar bedrijven hun vacatures op plaatsen en
de vrouwen hun CV’s. 
Door omstandigheden zit dit teamlid nu een twee maanden zonder werk voor ze bij haar nieuwe baan kan beginnen. Uiteraard heeft zij in die twee maanden een inkomen nodig maar wij willen en kunnen haar niet missen. Graag zien wij dat ze de beschikbare periode veel vrouwen kan helpen om een
baan te vinden ipv een tussentijdse baan ergens anders.
Vraag:
Wanneer diverse kerken of bedrijven nu eens b.v. € 500,00 bijdragen dan kan zij dit voor ons en de
vrouwen doen. Zou jij binnen jouw kerkelijke gemeente deze vraag willen
neerleggen? Uiteraard is ook jouw persoonlijke gift hartelijk welkom 
#Schouderaanschouder
Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar:
Stichting Bright Fame, NL53 INGB 0004 1039
12 ovv Werkvoorziening

De ramen en de wallen zijn nu leeg door de situatie! 
Laten we ze zo leeg mogelijk houden na deze corona periode.
Bid en draag jij mee ???

Postbus 12274
1100 AG Amsterdam
+31 6 54985459 
   +31 20 2602118 
www.brightfame.nl


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *