Vandaag in het RD

Reformatorisch Dagblad


Ga naar www.refdag.nl 
Ga naar het artikel Christelijke mannen, sta op in de strijd tegen prostitutie


Christelijke mannen, sta op in de strijd tegen prostitutie

24-10-2015 09:00 | Frits Rouvoet
Christelijke mannen, sta op in de strijd tegen prostitutie -  „Mijn verlangen is dat er een beweging van mannen ontstaat die een ander geluid laat horen op de wallen.” beeld ANP
„Mijn verlangen is dat er een beweging van mannen ontstaat die een ander geluid laat horen op de wallen.” beeld ANP
Er zijn dringend christelijke mannen nodig die bezoekers van rosse buurten aanspreken en hulp bieden, stelt Frits Rouvoet.
”Waar blijven de mannen?” zo vraagt dr. Vilan van de Loo zich af in RD 16-10. Ze wijst op het voorbeeld van de Middernacht­zending in de 19e eeuw. Christelijke mannen spraken op straat de klanten van prostituees aan. Ze boden deze mannen een gesprek en kameraadschap. En het werkte, want waar de christenmannen verschenen, liepen de inkomsten fors terug.
Prostitutie kan alleen terug­gedrongen worden als christenmannen massaal in actie komen, aldus Van de Loo. Ik ben het van harte met haar eens. Ik heb dezelfde vraag als zij. Waar zijn de mannen die het ideaal koesteren dat seksualiteit thuishoort in een liefdes­relatie? Leeft dit onder christelijke mannen en zijn zij bereid om hiervoor te strijden?
Samen met mijn vrouw spreek ik regelmatig prostituees. Het is ontluisterend om te horen hoe zij over mannen denken. Mannen kunnen alleen maar liegen en bedriegen voor hun eigen genot, vertelden twee jonge Oost-Europese meiden ons. Mannen hebben geen respect voor vrouwen, inclusief hun eigen vrouw. Ze denken niet met hun hersenen, maar met hun geslachtsdeel.
Als ik dan de stroom van mannen voorbij zie komen, lachend om en zich vermakend met alles wat ze achter de ramen zien, weet ik niet goed wat ik moet zeggen. Op zo’n moment schaam ik mij dat ik een man ben.
Eigen dochter
Daarom heb ik een oproep aan alle christelijke mannen. Mannen, sta op! Dit najaar hebben we elke week een actie in Amsterdam waarbij mannen met rode vlaggen rond de rosse buurt staan. Deze vlaggen symboliseren het bloed van Jezus dat Hij voor ons heeft gegeven. Vaak ontstaan er gesprekken met bezoekers van de rosse buurt. In sommige gevallen is er de mogelijkheid om samen te bidden.
Mijn verlangen is dat er een beweging van mannen ontstaat die een ander geluid laten horen op de wallen. Het aantal klanten is vele malen groter dan het aantal prostituees. Laten we deze mannen een gesprek en kameraadschap bieden. Niet veroordelend, maar door oprecht naast hen te staan, geleid door de liefde van Jezus.
Laten we mannen bijvoorbeeld de vraag stellen hoe ze het zouden vinden als hun dochter of kleindochter achter zo’n raam zou staan. Zou hij zich dan ook staan te vergapen aan haar lichaam en mee staan te lachen met de groep? Zou hij ook foto’s van haar proberen te maken of afdingen op de prijs van haar verdiensten?
Zodat mannen door deze vragen gaan nadenken: Wat heeft mij op deze plaats gebracht? Dan kan er door het bloed van Jezus verandering komen.
Passiviteit
Mijn ervaring is dat het in kerken moeilijk is om hierover te praten. Prostitutiegebieden worden vooral gezien als iets waar je als mannen ver bij vandaan moet blijven. Onder christenmannen heerst een enorme passiviteit en terughoudendheid. Daarmee bevestigen we echter het beeld dat de media schetsen van de man: de man is overgeleverd aan zijn seksuele lusten. De waarheid dat Jezus mannen vrij kan maken, wordt hieraan ondergeschikt gemaakt.
Natuurlijk moet je als man voorzichtig zijn wanneer je een prostitutiegebied in gaat. Je moet als man nooit alleen gaan, maar altijd een vrouwelijke teamgenoot met je meenemen. Het is ook belangrijk om dicht bij God te leven. Als je van Hem verwijderd bent, worden seksuele verleidingen en lust moeilijker te weerstaan.
Het gaat erom dat mannen gaan opstaan als geestelijke vaders. Leviticus 19:29 spreekt hierover: „U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt.” We kunnen de regering veel verwijten op het gebied van prostitutie, maar volgens dit Bijbel­gedeelte zijn we als vaders verantwoordelijk voor wat er in ons land heerst. Het wordt tijd dat de christelijke vaders opstaan.
Ketenen verbreken
Het blijkt dat christelijke vrouwen hun mannen vaak tegenhouden om dit werk te gaan doen. Het kan zijn dat de vrouw aanvoelt dat er iets niet goed zit op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Het is belangrijk om daar samen over te praten. Als mannen worstelen met pornografie, lust en verleidingen op seksueel gebied, dan moet daaraan gewerkt worden. Ketenen moeten worden verbroken door de kracht van Christus.
Ook de kerk kan een belangrijke rol spelen. Allereerst door open te zijn over het thema seksualiteit. Maar ook door de mogelijkheden van de man weer te gaan zien in de strijd tegen seksuele onreinheid in ons land. Door te geloven dat mannen kunnen leven in overwinning op dit gebied. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat de Heilige Geest het mogelijk maakt om vrouwen die werken in de prostitutie te kunnen zien door de ogen van Jezus. Dat heeft in de eerste plaats te maken met innerlijke schoonheid.
Mannen die iets willen betekenen in het prostitutiegebied hebben ook pastorale begeleiding nodig. Niet iedere man is geestelijk klaar voor dit werk. En ik vind het zelf ook prettig als mij vragen worden gesteld als: „Wat doet het met jou om daar rond te lopen?” Het is goed om elkaar kritisch te bevragen zonder elkaar te wantrouwen.
Niet iedere man heeft de gaven en mogelijkheden om dit werk te gaan doen. Maar ik geloof dat God veel meer mannen hiervoor roept dan de weinigen die er nu actief zijn. Daarom: mannen, sta op!
De auteur geeft samen met zijn vrouw leiding aan Bright Fame Nederland, een organisatie die onder andere hulp biedt aan prostituees (fritsrouvoet.nl).

Serie Mannen en prostitutie

Mijn hartelijke dank aan het Reformatorisch Dagblad

Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *