19 oktober 2011: De vrouw die er niet mocht zijn

Geschreven door Tanja Blokland

Op een avond houd ik een spreekbeurt voor een groep vrouwen over mijn werk als vrijwilliger in de rosse buurt van Nijmegen. Samen
met mijn team bezoek ik daar vrouwen die in de prostitutie werken om
hen bekend te maken met het evangelie en hulp te bieden waar dat
mogelijk is.

Tijdens deze avond vertel ik het verhaal van Joke.
Dat is op zijn minst merkwaardig, want Joke heeft – God zij dank – nooit
in de prostitutie gewerkt.
Maar Joke heeft wel een leven achter de
rug van verwerping, afwijzing, verwaarlozing, mishandeling, misbruik en
verkrachting. Zij heeft een achtergrond zoals vele vrouwen die in de
prostitutie werken dat ook hebben.

Veel vrouwen in de prostitutie
hanteren een werknaam. Als zij deze naam gebruiken, schakelen zij een
soort knop in hun hoofd om, zodat zij niet hoeven te voelen wat er met
hen gebeurt. Zij nemen daarmee een houding aan van een sterke,
strijdbare vrouw.
Ook Joke besluit op een gegeven moment een andere
roepnaam te hanteren:Hannah (dit komt, evenals Joke, van de naam
Johanna, wat betekent: God is genadig). Ze wil hiermee een punt achter
haar verleden zetten en sterk en strijdbaar in het leven gaan staan. Hoe
dat werkt, of beter gezegd: of dat werkt, lees je in dit boekje.

Met
dit boekje wil ik aan iedereen recht doen die op enigerlei wijze
onrecht is aangedaan. Je hebt namelijk God aan je kant staan, want Hij
is een God van recht.
Daarnaast wil ik hulpverleners, pastores en
vrienden, die betrokken zijn bij hen die onrecht is aangedaan,
aanmoedigen niet te snel voor die ander te bepalen dat hij of zij een
punt achter het verleden moet zetten.

Te bestellen bij St. Blood-n-Fire.
Maak
€ 5,50 over op giro 4103912 tnv Stichting Blood-n-Fire met vermelding
van uw adres. Het boekje zal per omgaande toegezonden worden.


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *